Salgsvilkår


Partene

Maria Coaching, maria@mariah.no (org.nr. 923 095 624) betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Konfidentialitet

Forholdet er strengt konfidensielt. Selger vil ikke fortelle noen om at kjøper har coaching avtale, og kjøpers identitet vil ikke bli avslørt uten samtykke. 

Betaling

Betaling skjer fortrinnsvis via vipps hvis ikke annet er avtalt. Etter gjennomført betaling vil selger ta kontakt med kjøper for å avtale tidspunkt for gjennomføring av online coaching/email coaching.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller representant for kjøpere, har mottatt tjenesten. Selgeren skal levere tjenesten til kjøper senest 30 dager etter at kjøper har kjøpt tjenesten, hvis ikke annet er avtalt. Når kjøper har betalt for online coaching/email coaching, tar selger kontakt med kjøper for å avtale tidspunkt for å gjennomføre coachingen. Online coaching omfatter 45 min samtale og oppsummerende mail. Email coaching omfatter rådgivning og veiledning via email over 30 dager (opptil 5 emailsvar per uke).

Angrerett

Dersom kjøper blir forhindret kan coachingen ombookes eller avlyses senest 48 timer før samtalen (online coaching)/oppstart av email coaching. Dersom kjøper avlyser coachingen senere enn 48 timer innen avtalt tidspunkt for coachingen, vil kjøper ikke få coachingen refundert. Dersom kjøper er for sen til timen (gjelder online coaching), vil den tapte tiden ikke bli refundert.Kjøper har rett til å angre kjøpet innen 14 dager. Kjøper har ikke mulighet til å angre senere enn 14 dager etter kjøpet, og ikke etter at samarbeidet har startet. 

Mangel ved varen- kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist

Eventuell reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. 

Konfliktløsing

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.